Om Haglund arkitektur

Haglund arkitektur är ett arkitektkontor som drivs av Joakim Haglund, Arkitekt SAR/MSA.

Joakim Haglund har arkitektexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Utbildningen inriktades mot byggande och planering för en hållbar utveckling, vilket fortsätter att prägla kontorets designfilosofi.

Joakim har tidigare arbetat för Arkitekterna Krook & Tjäder AB, vilket är ett av Göteborgs större arkitektkontor. I januari 2009 startade han Haglund arkitektur, som främst vänder sig till privatpersoner eller små och medelstora företag.

På denna webbsida kan du titta på tidigare projekt. Referensprojekten fylls kontinuerligt på allteftersom de färdigställs. Ett mindre urval finns även i Joakims CV.

Kontakta oss för en fri konsultation >>