Vad kostar det, och vad ger det?

Arkitekter tar oftast betalt per timme. Varje projekt, plats och kund är unika och uppdragen är varje gång en ny kreativ process som måste tillåtas att ta tid. Man ska inte sticka under stolen med att arkitekttjänster ofta kostar mycket pengar, speciellt för privatpersoner som måste betala med skattade pengar. Men är det dyrt? Nej.

Att bygga är en investering för framtiden och kostar generellt mycket pengar. Schablonmässigt brukar den totala kostnaden för arkitekt och konsulttjänster hamna på 5-10 % av byggkostnaden. Den största enskilda faktorn för byggkostnaden är inomhusarean, och man kan schablonmässigt uppskatta byggkostnaden till ca 20000 kr/m² när alla utgifter blivit inräknade.

Ett väl utfört arkitektarbete gör att du inte bygger mer än du behöver, och att du utnyttjar ytan optimalt. Kloka materialval och smarta lösningar kan också sänka byggkostnaden. Det finns därför goda möjligheter till att redan när byggnaden står klar ha tjänat in arkitektkostnaden. Alternativet för många privatpersoner är att köpa ett typhus, men även dessa tillverkare tar betalt för gestaltningen med sin avans, och du får då inte ett hus som är anpassat till platsen eller dina unika behov. Dessutom blir typhus ofta inte billigare än vad ett specialritat lösvirkes skulle ha blivit.

En god arkitektinsats höjer värdet på huset. Både bruksvärdesmässigt och vid en försäljning. De pengar du lägger på arkitekttjänster kan generera en bättre värdeökning på huset än vad någon kapitalplacering kan göra. God arkitektur lönar sig alltid, och ju tidigare arkitekten kommer in i processen desto bättre.

Haglund arkitektur arbetar på löpande räkning eller till fast pris beroende på projektets art och kundens önskemål. För att kunna ge ett prisförslag måste vi träffas och gå igenom projektets förutsättningar tillsammans.

Kontakta oss för en fri konsultation och kostnadsuppskattning >>